Hulmua on vuonna 2021 perustettu palveluyritys, jonka missiona on tarjota ikäihmisille korkealaatuista, mieltä kohottavaa, jaksamista edistävää ja elämyksiä tarjoavia virkistyksiä arkeen. Tavoitteena on tukea ikääntyneiden itsenäistä elämää ja toimintakyvyn säilymistä. 


Idea uudenlaiseen palvelun kehittämiseen syntyi meidän yhteisten ammattillisten toiveiden ja tavoitteiden myötä. 


Tuija on perushoitaja ja erikoistunut vanhustyöhön. ”Minulla on kokemusta vanhustyöstä sekä terveydenhoidon asiakaspalvelutehtävistä yli 30 vuoden ajalta, ja viimeiset vuodet olen työskennellyt vanhusten hoivakodissa. Olen aina ollut innoissani uusien asioiden opettelusta ja nyt tuli mahdollisuus lähteä toteuttamaan erilaista hyvinvointia ikäihmisten arjessa.”


Ulla on ruoka-alan ammattilainen. ”Työurallani olen työskennellyt useissa ruoka-alan tehvävissä: kokkina, ravintolapäällikkönä, asiakaspalvelussa, opettajana ja tuotekehityksessä. Olen aina ollut asiakaspalvelualalla ja onhan ruoka-ala yhtä lailla hyvinvointiala. Jo pitkään olen halunnut auttaa ikäihmisiä nauttimaan hyvästä ruuasta. ”


Arvomaailman jakaminen toistemme kanssa ja erilaisten työpolkujen yhdistäminen yhteiseen palvelualan yritykseen tuntui luonnolliselta sekä ennen kaikkea tärkeältä jatkumolta molempien uralle, ja siitä ideasta syntyi Hulmua. 


Pitkä yhteinen taival ystävinä, luonnollinen vastuunjako vahvuuksien myötä sekä molemminpuolinen luottamus ja arvostus on luonut vankan pohjan yhteiselle yritykselle tänä päivänä.


Hulmuavin helmoin ja iloisin mielin uutta kohti, tervetuloa matkaamme!

Tuija Kujala & Ulla Hyvärinen
Hulmua Oy